Carmina Slovenica

Skok na vsebino // Skok na meni

Carmina Slovenica

Od leta 1964 obvladujemo prostor svetovnih odrov. Smo produkcijska hiša s širokim delovanjem: pripravljamo koncertne in odrske dogodke, festivale, izvajamo založniško dejavnost, ...


Karmina Šilec BABA: Kolosalna balkanska fikcija / Katalog

Karmina Šilec BABA: Kolosalna balkanska fikcija / Katalog Karmina Šilec BABA: Kolosalna balkanska fikcija / Katalog

Knjiga / 2021

Cena: 50,00 EUR

Izvajalci

Uredila Jerica Šemerl Harmel
Lektura Darinka Lamut
Zbirka OTROCI slave
Knjiga je del choregie projekta BABA

Objavila in založila

Založba Sanje, d. o. o.
Tiskano v Sloveniji. Prvi natis, junij 2021

www.sanje.si

Idejna zasnova gračne podobe projekta BABA Jana Kumberger

Prisluhni glasbi

Iz medijev

...Tako Katalog kot Kolosalno balkansko fikcijo bi veljalo uporabljati pri učenju kreativnega pisanja, za vadbo pisanja scenarijev, predvsem pa za ples fragmentov, ki se s Karminino presežno ustvarjalnostjo spreminjajo v celoto, kakršne še nismo brali. Moj poklon!

... Tem in takim ženskam je posvečena Kolosalna balkanska fikcija, v kateri je avtorica po principu homerskega pripovedništva zbrala zgodbe desetih virdžin. Napisane tako, da zvenijo kot dokumentarno pričevanje, a so spletene z genialno Karminino ustvarjalnostjo iz okruškov, ki jih je popisala v Katalogu.Za okus: "Odkar je Stana prišla na svet, je bil morilec, čeprav nedolžen. Mati je umrla ob porodu in to mu je ukradlo otroštvo. Z njegovim prihodom na svet je očetovo veselje usahnilo, kot bi odrezal.

Življenje in smrt sta ob njegovem rojstvu trčila drugo v drugo.

Stana ni imela brata in bil je kriv tudi tega.

...Karmina Šilec je fenomen. Nagrajevana pogosto širom sveta. Izjemno glasbeno nadarjena, a tudi literarno bravurozna, kot kažeta obe knjigi iz projekta Babe.

...Meni je povedala ogromno, že dolgo ne katera knjiga toliko in na tak način! Aktualna je prav zdaj, sredi vojne, ki je nadaljevanje in ponavljanje istega: ženske so še vedno zatirane, prav ženske in njihovi otroci plačujejo vedno znova najvišjo ceno falocentričnega moškega boja za moč in oblast. "Ta knjiga je ogledalo omejitev in izbir." 

(Manca Košir, Bukla, 2022)

 

Dva najbolj fascinantna naslova na slovenskem knjižnem trgu letos preizprašujeta vlogi žensk, ki ju je narekoval patriarhat in sta hkrati omogočali izstop iz njega 

... V nasprotju s katalogom kot birokratsko kategorijo ("sistematični seznam z določenimi podatki") je Katalog Karmine Šilec fragmenta- ren, nikoli končan seznam vsega, podoben inspirativnim seznamom v metafikcijskih zgodbah Borgesa ali, če smo že na Balkanu, Danila Kiša. ...... Rekla bi, da se lahko ta stranski produkt avtoričinega ukvarjanja z virdžinami kosa z vsakim posveče- nim poskusom sistematiziranja ex yu-mitologije. Najboljše pri tem pa je, da ne igra na karto sentimental- nosti in nostalgičnosti. Preprosto naredi popis tistega, kar nam je ostalo, ker je (bilo) edinstveno. ...

... Baba je izvirni prispevek k preučevanju konstrukcije prehodnih identitet in žanrov. Kljub različnim izhodiščem in različnim razmerjem med zasebnim in javnim, privatnim in arhetipskim sem ob branju Babe večkrat pomislila na Kraljico, devico, vdovo, prasico Erice Johnson Debeljak. Ena od virdžin v Babi izjavi, da je imela v teh okoljih ženska besedo samo, če je bila virdžina ali vdova. Če je torej bila brez moškega gospodarja oziroma je sama zavzela njegovo mesto. Obe avtorici sijajno reinterpretirata vlogi, ki ju je generiral patriarhat in ki sta hkrati omogočali ženski izstop iz patriarhata. Brez dvoma sta to zame letos najbolj fascinan- tna knjižna naslova na slovenskem knjižnem trgu. In ja, seveda sta knjigi napisali ženski. Vedeli smo, da je Erica Johnson Debeljak odlična pisateljica. Zdaj vemo, da Karmina Šilec tudi piše odlično. ...

(Petra Vidali, Večer, 2021)

...trilogija zdaleč presega zgolj facinacijo nad nenavadnim etnološkim in atropološkim fenomenom, tukaj ne gre za hladno deskriptivnost na eni ali eksotiziranje tematike na drugi strani, temveč za celovito refleksijo o Balkanu.

 ... pravzaprav je to delo skorajda idealna sinteza intelektualne radovednosti, akademske discipline in preciznosti ... ter strastne afinitete in intimnega poznavanja okolja.

... vse tri knjige presenetijo z dovršenim slogom, spretno sintezo raznorodnih žanrskih zvrsti, plastičnim orisom protagonistov in dogajanja ter precizno dozo simbolike in metaforike, ki je pravilom zastavljena bolj ironično kot pa v smislu mistifikacije. Če dodamo še senzibilnost, empatičnost in pristno osebno involviranost, je to kljub temu izredno širokemu in raznorodnemu narativu svojevrstno izvezen literarno mozaični vzorec, ki je zaključena celota in vendar pušča bralcu možnosti neskončnih variacij in interpretacij.

... ves ta preplet dejstev, zgodovinskih okruškov, legend, govoric, dokumentarnih virov, vtisov, domišljijskih vložkov in observacij, ki včasih zgolj bežno korespondirajo z osrednjo temo, je v svoji pisanosti, dinamiki, očarljivi nekonsistentnosti in iracionalnosti nekako 'balkanski' že sam po sebi.

(Peter Rak, Delo, 2021)

Dirigentka Karmina Šilec je fenomen virdžin (zapriseže- nih devic, ki prevzamejo vlogo moškega) raziskovala naj- prej za glasbene namene. Dve obsežni in fascinantni knjigi, Baba, kolosalna balkanska fikcija in Baba, katalog, sta tako rekoč stranski produkt tega raziskovanja. Baba je izviren prispevek k preučevanju konstrukcije prehodnih identitet, ob tem pa fascinantna knjiga o vseh kontekstih projekta. (Petra Vidali, Večer, 2022)

...Vsekakor gre za impresivno delo, ki se poglobi v nam neznano in morda ne bo doseglo pričakovanj. Vsekakor jih bo preseglo...

...Lahko jemljemo kot izredno globoko delo o zgodovini te institucije in hkratno fiktivno resničnost celotnega projekta. Impresivno je prav vse, od pravil kuhanja kave v džezvi do branja posameznih zgodb. Karmina Šilec je ustvarila branje, pri katerem lahko beremo superficialno in pri tem uživamo ali pa se v svoji celoti poglobimo vanj in komaj najdemo pot iz prebranega...

...Deset popolnoma različnih zgodb, ki so v svoji osnovi tako pristne in povezljive. Lahko bi verjeli, da so resnica in morda nekje tudi so, a z drugimi lastnostmi. Zares gre za ogledalo naše družbe tudi danes ali včeraj ali jutri. Ena zgodba bo bližje čustvom kakor neka druga in to je čar knjig, ki jo sestavlja več kratkih zgodb. Ne veš, kaj boš dobil in kako se ti bo zdelo. Če ti ne bo prijala, je tu še vedno naslednja in tako dalje. Morda je tudi sama beseda "zgodba" premočna, saj gre pri vsaki virdžini za približno deset zapisov, ki si sledijo v časovnem zaporedju. Je odlično spisano, da točno veš, kaj se dogaja in zaradi konca vsake izmed oseb je prav slednje tisto, kar jih naredi podobne in unikatne hkrati.

 (Žiga Kastelic, Študent, 2022)

Ena od kvalitet knjige je, da nikjer ne prebije meje, da bi bila preveč avtobiografska. Pripoved je ves čas prvoosebna, vseeno pa je eksplicitno osebno in intimno dozirano zelo diskretno. (Melita Forstnerič Hajnšek, Večer, 2021)

Vsaka zgodba v sebi prepleta subjektivni uvid avtorice, dokumentarno gradivo, filozofska razglabljanja, osebne vtise, kratke zapise izpovedi naslovnih junakinj, drobce spominov na skupna srečanja in doživetja. Karmina Šilec kljub fragmentarnosti vsakič ustvari celovito zgodbo, njen tok pa premišljeno zajezi ob posameznih poudarkih. Življenje protagonistk je mestoma podano s hladnim opisom, ki pa se že v naslednjem koraku lahko prestavi v poetičen zapis o njihovi usodi. Bralca ne eno ne drugo ne pusti hladnega, nasprotno, njegova pretresenost je tudi pretresenost nad vlogo in pomenom žensk v patriarhatu...

... To so raznoliki, psihološko poglobljeni in živahno opisani portreti. Muškobabe so ob vsej raziskovalni vnemi podane spoštljivo, z veliko empatije in prodiranjem v preteklost, ki je tudi sedanjost. Žanrska raznolikost omogoča prosto vnašanje simbolov in metaforike, avtoričina odkrita samorefleksija pa dopolnjuje skrita mesta, v katera se lahko ujamejo iskanja identitete slehernika....

... Šilec Babo zastavila kot hibridno delo, in sicer kot "projekt glasbeno-gledališko-pripovedne oblike, ki bo rušil meje med strokami in postal metafora za odpiranje misli, dojemanja in izkušenj." Vse to ji je uspelo. In še mnogo več. Njeno izjemno delo je pokazalo, da ni le priznana glasbenica, dirigentka, skladateljica, umetniška voditeljica Carmine Slovenice, ansambla Kebataola in Novoglasbenega gledališča Choregie. Karmina Šilec je tudi izvrstna pisateljica.

(Cvetka Bevc, ARS, 2022)

... Pisanje Karmine Šilec je osnovano in utemeljeno na poglobljenem študiju in raziskovanju ter osebnih srečanjih z ženskami, ki so jim okoliščine in sorodniki namenili novo. Znano  in v svetu uveljavljeno dirigentko je mogoče spoznati tudi kot izvrstno pisateljico. V stiku z virdžinami ali muškobanami, tako se ženske v moški podobi imenujejo, avtorica prodira tudi vase in išče svoj jaz. Vživlja se v drugačnost, sočustvuje z zapriseženimi devicami, premaguje morebitne predsodke in pomisleke ter le tu in tam izreče tudi kako opazko. ... Karmina Šilec skuša razumeti in kopičiti  svojo lastno vednost, tehta odločitve in življenjski slog teh moško-ženskih oseb, odprta je za pisanost življenja ter nevsiljivo radovedna.  Obstaja pač veliko različnih izbir in ravnanj. Ko jih reflektira, uporablja tako strokovne izraze, kot tudi domiselno oblikovano prozo. Avtoričino ustvarjanje je prispevek k  antropologiji (ne v pomenu filozofske panoge) ali etnografiji, veliko pa je tudi filozofskih, zlasti etičnih spoznanj, modrovanja in življenjskih resnic, pa tudi subtilno zarisanih psiholoških portretov. Pisanje je intelektualno in raziskovalno, hkrati pa tudi umetniško močno in prepričljivo, estetsko vabljivo in bralno vznemirljivo. ... Nekatere povedi je mogoče brati kot verze, in sicer: "Svet se je nagnil, upočasnil, grobna tišina je sedla na hišo. Tišina, ki straši, tišina, ki je neznosna, tišina, ki zeva iz prav vsega, tišina, ki ti zleze v telo, tišina, ki vse prerašča, tišina, ki jo moraš poslušati. V. je sam obsedel v tem kričanju tišine. To je bil rojstni kraj njegovega pekla." (str. 45) Ali pa: "Nosijo te, nosijo te k večni hiši, nosijo te. / Upočasnite, upočasnite, počakajte! Ne nosite ga tako hitro.  … Vse sem izgubila, izgubila sem sebe, izgubila veselje, izgubljeno je moje življenje, izgubljena je moja duša." (str. 47) Tako občuti zdravilec, ki pomaga drugim, sebi pa očitno ne more ... Najbrž tisti, ki Karmino Šilec poznamo kot dirigentko in vsestransko glasbeno umetnico, v knjigah, Baba, Kolosalna balkanska fikcija in Katalog, iščemo predvsem njen odnos do glasbe. In res, veliko je tudi opisov glasbenega dogajanja, petja in igranja na inštrumente, poznavalskih in hkrati globoko doživetih prikazov. Avtorica zna z besedami pričarati zvoke in zdi se, da je petje in oglašanje gusel mogoče slišati, glasba zaživi tako v nizanju strokovnih terminov kot izrekanju liričnih besed. Tudi sicer je v besedilih Karmine Šilec veliko privzdignjenosti, skoraj božanske moči glasbe in nečesa, kar naj bi bilo nekje zgoraj in v višavah in vendar osupljivo lepo prihaja do naših ušes. Glasba lahko igra tudi funkcijo univerzalnega zatočišča. (Dr. Marija Švajncer)

 

recenzija Delo (Peter Rak)

recenzija Bukla (Manca Košir)

recenzija ARS (Cvetka Bevc)

recenzija VEČER (Petra Vidali)

recenzija ŠTUDENT (Žiga Kastelic)
 

Seznam skladb

 

1.STANA  prelivalec čustvenih barv 

2. SUNI izginjajoča forenzična plesalka 

3.ZLATKO sobotorojenec, eden izmed njih  

4. SLEPICA pozorna poslušalka sveta

5. ŠEMA letopiska ozdravljenega srca 

6. LINDITA rapsodični narcis 

7. LILJANA gostiteljica notranjih obiskovalcev 

8. DUNČICA sarkastična kadilka brez bazena 

9. MEDI nedolžni nemi ovčar 

10. FLORA anonimna popotnica nazaj 

Poišči
Menu